Jak jsou na velkou vodu připraveny obce na Mělnicku?

Region v minulosti opakovaně zažil vytopené sklepy, ucpané kanály. Na vině byly stoupající hladiny řek. Starostové na Mělnicku nic nepodceňují. Jak jsou na případnou velkou vodu připraveni?

„Máme k dispozici techniku a také přes padesát hasičů, kteří jsou schopni postavit během chvíle mobilní hráze. Každý rok jsou kvůli tomu prováděna cvičení. Letošní se bude konat teď na podzim, a to včetně zkušebního uzavření povodňových vrat do přístavu,“ vysvětlil starosta Mělníku Ctirad Mikeš. Během příštího roku již bude ve městě dostavěna protipovodňová hráz, kterou zde budují od loňského podzimu. Náklady se pohybují kolem devadesáti milionů korun. Město zaplatí zhruba čtvrtinu. Před stoletou vodou tak budou chráněny mělnické části Mlazice a Pšovka, které budou zároveň díky zvýšení hráze vyjmuty ze záplavového území.

Neustále ve střehu jsou v Zálezlicích. Ničivé povodně je sužovaly před šestnácti a pěti lety. Podle starosty Jiřího Čížka jim pomáhá protipovodňový val. „Pro městskou část Kozárovice, kterou nelze před vodou z technických důvodů dobře zabezpečit, pak máme připravený povodňový sklad. Ten jsme zbudovali jako první v republice. Pokud tedy přijde voda, lidé si tam mohou svůj majetek vystěhovat a uložit,“ připomněl starosta s ohledem na dvaadvacet rodin, které v ohrožené oblastí bydlí. Vedení Zálezlic protipovodňový val systematicky kontroluje. Například letos ho už šestkrát zbavovali zarostlého plevele.

Výsledek obrázku pro zálezlice

(Foto: povodeň v Zálezlicích 4. června 2013)

Situaci nepodceňují ani v Hoříně. „Naše obec má s povodněmi velkou zkušenost. Máme proto připravený program na zvýšení protipovodňových opatření a pravidelně proškolujeme nové zastupitele i zaměstnance, jak v krizové situaci správně postupovat,“ upřesnil místostarosta Jan Žižka a doplnil, že k dispozici mají samozřejmě také technické prostředky jako odvodňovací systémy nebo čerpací zařízení.

Nedaleko soutoku Labe a Vltavy se nachází obec Kly, která si nechala po poslední povodni v roce 2013 vypracovat plán, kterak by měla v případě ohrožení postupovat. „Dále jsme vypracovali studii protipovodňových opatření. V obci ale jinak probíhají po celý rok pravidelné údržby. V tuto chvíli se třeba opravuje silnice, přičemž jsou zároveň rekonstruovány a opravovány propustky,“ shrnula starostka Alice Semiánová s tím, že současné zastupitelstvo je ve vedení obce pouze několik měsíců.

Zdroj: Mělnický deník 

Scroll to Top