Komise pro boj se suchem: Zemědělství a krajina

Ministr životního prostředí Richard Brabec v souvislosti s prohlubujícím se suchem a s dopady, které v letošním roce historicky nejteplejší jarní i letní měsíce přinesly, zorganizoval jednání skupiny odborníků, akademiků, vědců a vedoucích státních i nestátních institucí, aby diskutovali nad kroky státu v boji se suchem. Jednání mělo šest tematických bloků a vodarenstvi.cz se každému z nich postupně věnuje. Předposledním a široce diskutovaným bodem bylo zemědělství a krajina.

Podle komise je v oblasti zemědělství rychle potřeba upravit systém zemědělských dotací a zvýšit ochranu půdy proti erozi. Vyhláška, kterou společně připravují ministerstva životního prostředí a zemědělství, by mohla vstoupit v platnost příští rok. „Navazuje na novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou jsme prosadili před třemi lety ve Sněmovně. Jejím smyslem je zajistit, že zemědělci budou na půdě hospodařit šetrně, a zajistí také vymahatelnost konkrétních opatření ke snížení erozního ohrožení,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ministr zemědělství Miroslav Toman navázal na Brabce a sdělil, že protierozní vyhláška nyní zahrnuje i systém monitorování projevů eroze, se kterým její původní návrh nepočítal. „Tento systém považujeme za cílený a účinný nástroj pro řešení případů, kdy nevhodným hospodařením zemědělce mohlo dojít ke vzniku eroze. Monitoringu chceme využít také pro průběžné ověřování nastavených podmínek v rámci DZES 5 a jejich případné úpravy. To může v praxi vést ke zpřísnění podmínek a rozšíření procenta pozemků, kde budou uplatňovány zpřísněné postupy užívání zemědělské půdy,“ pokračoval Toman.

V připravované novele vodního zákona ministerstvo zemědělství také navrhuje výrazně jednodušší podmínky pro stavbu malých vodních nádrží na vlastním pozemku. Rybníky do dvou hektarů s výškou hráze do metru a půl bude možné postavit na ohlášení. Jedná se o jedno z dalších opatření pro zadržení vody v krajině.  „Chceme, aby si lidé na vlastním pozemku mohli malý rybník postavit snadněji než dosud. Jde o další z mnoha opatření, která děláme pro zadržení vody v krajině. Malé rybníky podpoří biodiverzitu, vegetaci a celkově zlepší krajinný ráz, který bude odolnější proti suchu,“ uzavřel ministr zemědělství.

Scroll to Top