Malý zájem o kontrolu vody z domácích bazénů v Ostravě

Česká republika je mimo jiné zemí venkovních bazénů. Podle odborníků to však s sebou nese během léta zvýšené zdravotní riziko. Během parných dnů se ve vodě množí nebezpečné mikroorganismy. Ty pak mohou ublížit dětem i dospělým. Pracovníci Centra hygienických laboratoří Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě tak celé léto nabízejí lidem rozbor vody za zvýhodněnou cenu.

„Na rozdíl od Akce Studna, kdy jsme nabízeli kontrolu pitné vody, a která byla soukromníky dobře využívána, akce na bazény neměla velký ohlas. Kromě Moravskoslezského kraje byla část vzorků odebrána i od zákazníků ze Zlínského kraje,“ uvedla ředitelka Státního zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě (ZÚOVA) Šárka Doškářová, která upřesnila, že při rozborech vody z domácích bazénů se kontrolovala mikrobiologická nezávadnost, především patogenní mikroorganismy Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, pokud byl zájem, pak i Legionella species.

Podle Doškové byly analyzované vzorky z hlediska těchto parametrů vyhovující. Zároveň však upozornila, že se nedá přesně určit, jak dlouho se při tropických teplotách udrží vyhovující kvalita vody v domácím bazénu. „Nedá se to ani odhadnout, záleží totiž na velikosti bazénu, počtu koupajících se osob, způsobu čištění a dalších faktorech,“ sdělila vedoucí oddělení anorganických analýz ZÚOVA Vladimíra Němcová.

Doškářová se také vyjádřila k otázce, jak se dá porovnat kvalita vody v koupalištích a domácích bazénech. „Na základě několika vzorků ze soukromých bazénů nelze porovnávat. Veřejná koupaliště se pravidelně kontrolují, i letní koupaliště mají více odběrů za sezonu a návštěvník by měl mít k dispozici informaci o tom, jaká kvalita vody v koupališti je. Na druhé straně, pokud je o soukromé bazény dobře pečováno, lidé dodržují hygienická pravidla, před vstupem do bazénu se vždy osprchují, bazén se občas zkontroluje, pak není nutné používat tolik chemie a koupání může být příjemné,“ vysvětlila Doškářová.

Kromě zmíněných mikrobiologických parametrů sledují odborníci v bazénech i chemické parametry. Dalším ukazatelem je Legionella species. Legionely jsou totiž mikroby, které se vyskytují všude tam, kde je voda, jsou velmi odolné a přežívají procesy čištění a úpravy vody. „Nicméně z 3640 vzorků odebraných na stanovení legionely v tomto roce, pouze 0,3 procenta bylo nevyhovujících,“ doplnila Němcová.

Scroll to Top