400 milionů korun na výstavbu a modernizaci rybníků

Ministerstvo zemědělství uvolní obcím 400 milionů korun. Samosprávy je využijí na výstavbu rybníků, jejich rekonstrukce, odbahnění nebo obnovu. Na stavbu rybníka může obec získat příspěvek až 10 milionů, na rekonstrukci až 2 miliony korun. Na resortním portálu ministerstva eagri.cz o tom informoval vedoucí tiskového oddělení Václav Tampír.

„Rybníky patří do naší krajiny a chceme podpořit jejich rozvoj, případně i stavbu nových. Mezi obce nebo jejich svazky rozdělíme čtyři sta milionů korun. Konkrétně mohou obce požádat o dotaci například i na rekonstrukci hrází nebo obnovu bezpečnostních prvků. Obce si uvědomují, jak je důležité vypořádat se s nedostatkem vody, proto už v minulosti byl o tuto dotaci velký zájem. Stejně tak to očekáváme i v aktuální výzvě,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

Podprogram „Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ si klade za cíl zlepšit technický stav vodohospodářských staveb a podpořit zadržení vody v krajině prostřednictvím rybníků a malých vodních nádrží. Díky takto zadržené vodě je zlepšován stav krajiny, podzemních vod i mikroklimy.

„Žádosti bude ministerstvo přijímat od 17. září 2018 do 15. ledna 2019. Podprogram funguje od roku 2016 a dosud v jeho rámci ministerstvo poskytlo 470 milionů korun, a pomohlo tak vybudovat nebo rekonstruovat 400 rybníků. Podpora je přichystána do roku 2020 a celkem díky ní obce získají 1 miliardu korun,“ vysvětlil Tampír.

Foto: Mrtvý rybník v Krušných horách (Marek Síbrt) 

Scroll to Top