Generální ředitel SVS Špičák: Severočeši se problémů s dodávkami vody bát nemusí

Rekordní sucho dělá starosti mnoha regionům České republiky. Mnoho obcí je závislých na cisternách. Na severu Čech však podle generálního ředitele Severočeské vodárenské společnosti Bronislava Špičáka není důvod k obavám. Díky unikátními distribučnímu systému je zde vody dostatek.

„Sucho, které momentálně na území severočeského regionu panuje, zásobování pitnou vodou nijak neohrožuje. Velkou výhodou Severočeské vodárenské společnosti je totiž propracovaný distribuční systém, díky kterému si dokážeme poradit i s extrémním suchem. Obě krajská města i většina těch okresních tak mají stoprocentní zajištěnost dodávek vody i v případě výpadků některého z významných vodních zdrojů,“ vyzdvihl Špičák.

Unikátnost systému podle Špičáka spočívá v nahraditelnosti zdrojů. „Pokud nastane situace, kdy určitý zdroj začne nadměrně vysychat a nedokáže již plně zásobovat určitou oblast, dokážeme ho nahradit jiným, aniž by to lidé poznali. Ti tuto změnu vůbec nepocítí, voda jim z kohoutku poteče pořád tak, jak jsou zvyklí,“ uvedl dále Špičák.

Aktuálně jsou nádrže na severu Čech naplněny z více než 80 procent. „Zdrojů pitné vody máme pochopitelně víc, abychom je mohli co nejjednodušeji nahradit. Jde především o povrchové nádrže v Krušných a Jizerských horách, které jsou zdrojem více než poloviny potřebné surové vody a jsou navržené tak, aby zajistily její dostatečné množství i při dlouhotrvajícím nedostatku srážek. Mezi ty nejvýznamnější patří například vodní nádrže Přísečnice, Fláje, Josefův Důl nebo Souš,“ pokračoval zkušený vodohospodář.

SVS také kromě povrchových nádrží využívají prameniště, zářezy nebo podzemní vrty. Stejně jako například generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička, je i Špičák hrdý na systém zásobování vodou v oblasti své působnosti. Ačkoliv je zásobování na severu Čech stabilizované, doporučili vodohospodáři lidem, aby s vodou zbytečně neplýtvali.

„Ve státní koncepci pro boj se suchem očekáváme, že v ní bude zakotvena strategická role vodárenských soustav a páteřních vodovodů a podpora jejich obnovy. Doufejme, že zainteresovaná ministerstva budou reflektovat dlouholeté zkušenosti a z nich vycházející doporučení vodohospodářů,“ uzavřel Špičák.

Zdroj: idnes.cz

Scroll to Top