Další významné rekonstrukce pod taktovkou SmVaK Ostrava

Devět milionů korun si vyžádá oprava druhé linky mechanicko-biologické čistírny odpadních vod ve Štramberku-Bařinách. Hotovo by mělo být do konce roku. Ve štramberské části Kanada se připravuje modernizace druhé čistírny ve městě, která proběhne v příštím roce. Za sedm a půl milionu korun pak bude rekonstruována usazovací nádrž v čistírně odpadních vod v Kopřivnici.

Ve Štramberku-Bařinách budou podle mluvčího společnosti Marka Síbrta sanovány a upraveny stávající stěny betonové nádrže. „Celou technologickou linku čištění nově vybavíme. Ať již jde o srdce čistírny – aktivační nádrž – s nitrifikací a předřazenou denitrifikací, nebo účinnou separaci kalu v kruhové dosazovací nádrži. V ní vybudujeme také nové nátoky z aktivační nádrže, odtokové žlaby dovybavíme nornými stěnami a odtahem plovoucích nečistot včetně doplnění čerpadla pro vnitřní cirkulaci a míchadla pro denitrifikaci,“ vysvětlil ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rovněž budou vyměněny provozní rozvody silnoproudu. Upraven bude také systém řízení provozu. Čistírna projektovaná pro 4000 obyvatel za rok dokáže vyčistit 365 tisíc kubíků odpadní vody.

„Za sedm a půl milionu korun bude rekonstruována usazovací nádrž v čistírně odpadních vod v Kopřivnici. Železobetonová konstrukce nádrže je důsledkem doby provozu v agresivním prostředí a klimatických vlivů značně opotřebována stejně jako její technologické vystrojení. Potrubí odvádějící kal a plovoucí nečistoty je značně zkorodováno a má omezenou funkčnost, proto bude systém změněn a instalována do nádrže čerpadla,“ uvedl k dalšímu projektu Síbrt.

Podle Jana Tlolky se opravují technologické zařízení druhé usazovací nádrže v kopřivnické čistírně odpadních vod včetně dvou armaturních komor s čerpadly pro odvádění kalu z obou usazovacích nádrží. Vodohospodáři také vybudují nové výtlačné potrubí kalu. „Doplníme, rozšíříme, případně nově vybudujeme také různá měřicí zařízení důležitá pro provoz a monitoring jednotlivých parametrů,“ doplnil Tlolka. Původní kopřivnická čistírna byla vybudována v šedesátých letech minulého století a poslední významnou opravou prošla v roce 2012.

SmVaK Ostrava investují do infrastruktury na Novojičínsku 100 milionů korun

Přibližně 75 milionů korun využijí letos v regionu vodohospodáři na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody. Nejnákladnější akce v regionu se uskuteční ve Stachovicích, kde bude prostřednictvím bezvýkopové technologie provedena rekonstrukce vodovodního řadu v délce 2058 metrů a související infrastruktury v hodnotě 22 milionů korun. V roce 2017 SmVaK Ostrava investovaly do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku 27,5 milionu korun a 20 milionů korun do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod 33 milionů a do jejich oprav pak více než 10 milionů. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

30,67 milionu kubíků vyrobené vody v prvním pololetí 2018

Objem vyrobené pitné vody představuje pro vodohospodáře meziroční pokles 250 tisíc metrů krychlových. Konečným odběratelům bylo dodáno 16,27 milionu metrů krychlových vody, do dalších vodohospodářských organizací 10,4 milionu a do Polska 2,5 milionu. Představenstvo také loni

schválilo novou výši vodného a stočného, která od 1. ledna činí 81,07 koruny. Znamená to zvýšení o 2,97 %. I tak ale zůstává cena pod republikovým průměrem.

Scroll to Top