Vodárenská společnost Chrudim aktivovala záložní zdroj vody

V posledních dvou měsících se VS Chrudim potýká s extrémním suchem. Vedra snižují průtoky řek, ale i hladinu podzemních vod. Vodohospodářům se však daří spotřebu vody vykrývat bez toho, že by museli odběratelům dovážet vodu cisternami. Museli ale přistoupit k určitým opatřením.

„Bylo nutné zaktivovat záložní zdroj vody v Markovicích, který je v současné době využíván na svou maximální kapacitu. Tento zdroj zásobuje oblast Heřmanoměstecka a Třemošnicka. Je důležité podotknout, že i v jiných lokalitách zásobovaných naší společností bylo nutno provádět zásahy ve vodovodních řadech. Jako příklad mohu uvést rozsáhlou rekonstrukci vodovodního řadu z ÚV Seč do vodojemu Ústupky,“ vysvětlil provozní ředitel VS Chrudim Václav Kloboučník.

Vodohospodáři přes zimu připravovali v součinnosti s majitelem infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Chrudim provedení úplné rekonstrukce vodovodního výtlačného řadu z Úpravny vody Seč do vodojemu Ústupky. „Tuto rekonstrukci jsme dokončili přesně v době začátku rekreační sezóny na Seči. Nyní jsou odběratelé v lokalitě Ústupky zásobováni velice kvalitní vodou a v dostatečném množství,“ doplnil Kloboučník.

Horké počasí má za následek zvýšenou četnost poruch na vodovodních řadech, což je způsobeno především vysycháním zeminy, ale i zvyšující se teplotou přiváděné vody. Na Chrudimsku však zatím není nutné spotřebu vody regulovat a omezovat.

Ilustrační foto 

Scroll to Top