Hydrobiolog Jindřich Duras: Za sinice v rybnících si můžeme sami

Podle hydrobiologa Jindřicha Durase sinice ovládly vodní ekosystémy a přispívají k jejich biologické a ekologické degradaci. V krajních případech může člověk po kontaktu se sinicemi dostat i akutní otravu se střevními a žaludečními obtížemi. Z analýzy Státního zdravotního ústavu vyplývá, že je situace se sinicemi nejhorší od léta 2012. Více je také přírodních ploch se zhoršenou kvalitou vody. V tomto případě se zřejmě jedná o nejhorší výsledek od roku 2007.

„Domnívám se, že by šlo o nejhorší hodnocení od doby, co to měříme. Letos je příroda díky teplému jaru zrychlená, tak je možné, že to bude částečně tím. Jsou v tom ale i další faktory. Teď je otázka, co se bude dít dál. Je možné, že o moc víc špatných lokalit nebude, jen to naběhlo dříve. Mezi lokalitami jsou staré známé, jen v minulosti byl na nich zákaz vydáván až v průběhu srpna,“ vysvětlil Petr Pumann ze Státního zdravotního ústavu.

Podle Durase za současným stavem stojí zejména zanedbávání péče o vodu. „V případě, že bychom k ní přistupovali správně a zodpovědně, by ani současné počasí takové následky nepřineslo. Sucho a horko je hodně tvrdá prověrka ekosystému. Tohle počasí nemilosrdně říká, jaké ty nádrže opravdu jsou. Říká nám to, že v péči o vodu máme značné rezervy,“ vysvětlil Duras.

Na vině je velké množství fosforu, které se přes čistírny dostává do řek a rybníků. Duras navrhuje zvýšit schopnost zadržení vody v přírodě a ve městech a zlepšení čištění odpadních vod. „Sinice jsou v přírodě 3,5 miliardy let, jsou naprosto normální složkou. My jsme ale do přírodní rovnováhy sáhli tím, že jsme je překrmili fosforem, a ony ovládly vodní ekosystémy. Mění se tím druhová pestrost a charakter rybníků nebo přehrad. Sinice vedou k biologické a ekologické degradaci vodních ekosystémů,“ doplnil Duras.

Zdroj: Aktuálně.cz

Ilustrační foto 

 

 

 

 

Scroll to Top