Dva významné projekty VaK Zlín úspěšně pokračují

Rozsáhlé investice za 80 milionů korun do čistíren odpadních vod v Luhačovicích a Kašavě jsou za polovinou. Podle harmonogramu VaKu Zlín budou dokončeny na podzim. Modernizace v Luhačovicích za 45 milionů korun je druhou největší investicí do vodárenství na Zlínsku za posledních několik let. Čistírna získá novou technologii, která umožní efektivní odstraňování znečištění zejména dusíkatého původu i dalších cizorodých látek.

Podle vodohospodářů je rekonstrukce luhačovické čistírny klíčová pomoc městu a Lázním Luhačovice v oblasti životního prostředí. Oprava ČOV Kašava za 35 milionů korun, která zahrnuje intenzifikaci a modernizaci čistírny s cílem zvýšení kapacity, odstranění zápachu a zlepšení kvality odpadních vod, je významná pro ochranu pitné vody v nádrži Slušovice, která leží pod tímto provozem.

„V obou objektech probíhá výstavba nových dosazovacích nádrží, potrubních rozvodů a šachet, dále sanace stávajících objektů. Už byly zahájeny montážní práce na technologiích. Přes nepředpokládané komplikace při stavbě je stále držen termín dokončení Kašavy 15. prosince a v Luhačovicích 31. října letošního roku,“ řekl předseda představenstva společnosti Svatopluk Březík.

„Ochrana vodních zdrojů a životního prostředí je jednou ze zásadních priorit společnosti VaK Zlín. Klíčovým úkolem je ovšem zajištění dostatku kvalitní pitné vody, což plníme rekonstrukcí v úpravně vody v Tlumačově a zahájením budování vlárského vodovodního přivaděče,“ doplnil Březík.

Ilustrační foto

Zdroj: zlinskenovinky.cz, VaK Zlín

Scroll to Top