Povodí Labe: Mimořádný monitoring kvality vody v Labi

Vzhledem k možným dopadům sucha a nízkých průtoků na kvalitu vody v Labi upozorňují vodohospodáři na četnost sledování v mezinárodních profilech MKOL na české části řeky. Termíny a rozsah ukazatelů doplněného sledování jsou koordinovány s německou stranou.

„Konkrétně se jedná o profily Valy, Lysá nad Labem, Obříství, Děčín a Schmilka, které jsou určeny mezinárodním programem měření Labe. V běžném režimu se zde kvalita vody sleduje ve čtyřtýdenních intervalech. S ohledem na současnou hydrologickou situaci přechází Povodí Labe na dvoutýdenní interval sledování. První mimořádný odběr se uskuteční 15. srpna,“ uvedlo Povodí Labe.

Podnik také v březnu zprovoznil aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice, které grafikou i funkčností navazují na aplikaci Stavy a průtoky z roku 2015. Uživatelé mohou sledovat aktuální informace o nádržích pod správou státního podniku. Jedná se o například o výšku hladiny v nádrži, přítok, odtok nebo teplotu vzduchu a u srážkoměrných stanic o vývoj srážkové činnosti a teplot na stanici.

Mezi hlavní výhody aplikace Stavy nádrží patří podle autorů funkce, díky které si uživatel může nastavit upozornění na překročení sledovaných veličin. Zatím jsou obě aplikace dostupné pro zařízení s operačním systémem Android od verze 4.4 a vyšší.

Vodohospodáři uvedli, že v současnosti zvažují rozšíření na další operační systémy. Zájemci si je mohou stáhnout prostřednictvím Google Play pod názvem Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Pro jejich plnou funkčnost je potřeba datového připojení.

Scroll to Top