Začíná likvidace kalů ve Vratimově

Zhruba 7000 tun kalů po chemičce Ostramo začnou likvidovat ve Vratimově. Moravskoslezský kraj předal skládku sdružení SUEZ Využití zdrojů a AVE CZ odpadové hospodářství, které vyhrálo výběrové řízení. Kaly by měly z Vratimova zmizet ještě letos. ČTK o tom informovala Miroslava Chlebounová z krajského úřadu.

„Nejpozději do konce října letošního roku by si mohli vratimovští občané oddechnout. Odtěžena a následně zlikvidována bude nejen samotná deponie materiálu, ale i přilehlý násep u železniční vlečky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.

Veřejná zakázka byla vyhlášená v říjnu 2017 a na likvidaci se chtěl kraj dohodnout s městem, což se nepodařilo. „Kraj se proto rozhodl odstranit ekologickou zátěž na vlastní náklady. Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá téměř 40 milionů korun, z nichž větší část pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat,“ vysvětlila Chlebounová.

Nyní má zhotovitel maximálně tři měsíce na odtěžení a odvezení materiálu a deset měsíců na likvidaci termickou cestou. „V průběhu akce nesmí být vytvořena žádná účelová mezideponie. Naložený materiál tak bude odvážen rovnou do zařízení, kde dojde k jeho energetickému využití,“ doplnila Uvírová. Odtěžený materiál se bude následně zpracovávat v tlakové plynárně ve Vřesové na Sokolovsku.

Do areálu někdejších vratimovských papíren bylo navezeno v letech 2010 a 2011 zpracované palivo pocházející z kontaminace v ostravských lagunách bez předešlého upozornění. Lidem obtěžuje život zápach a poletující prach. Radnice ve Vratimově opakovaně žádala o zničení skládky.

Skupina Čistá Ostrava vedená společností Geosan vytěžila část kalů z lagun, smíchala je s uhlím a vytvořila palivo, které mělo být dodáno do spaloven nebo cementáren v České republice. Podle MF Dnes však všechno palivo do kotlů nesměřovalo, ale skončilo u další firmy. Ta jej nezlikvidovala, ale rozvezla na různá místa, mezi něž patřil také Vratimov.

Ilustrační foto 

Scroll to Top