SOVAK ČR upozorňuje na seminář Elektrické motory pro vodohospodářství

Akce proběhne 12. září 2018 na Novotného lávce v Praze. Pořadatelem je ve spolupráci s ABB SOVAK ČR. Přednášet budou například manažerka technické podpory a ambasadorka přes úspory elektrické energie Naděžda Pavelková, odborník zaměřující se na problematiku elektrických motorů, frekvenčních měničů a jejich vlivu na síť František Berna nebo expert v oblasti průmyslové automatizace a komplexního řízení strojů a výrobních linek Michal Kuna.

„Na semináři budou řešeny následující okruhy: elektrické motory pro VH – úspory a jak jich dosáhnout, motory a generátory, digitalizace a průmysl 4.0, měniče frekvence – úspory, návratnost investice a provozní náklady, regulace čerpadel a řídící systém pro chytré aplikace, bezpečná vzdálená správa a sběr dat, výkonná a odolná průmyslová PC pro VH. Další informace a přihlášku na akci připravujeme,“ stojí na portálu sovak.cz.

SOVAK ČR sdružuje právnické a fyzické osoby, jejichž předmětem činnosti je zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiná likvidace odpadních vod, vlastníky, správce či provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a přímo související vodohospodářské infrastruktury, rozvoj nebo výstavba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a spolupráce s oborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Řádní členové SOVAK ČR v České republice v současnosti zásobují pitnou vodou přes 9 milionů obyvatel, odvádějí odpadní vody pro téměř 8 milionů obyvatel a 98 % těchto odpadních vod čistí.

Scroll to Top