Pražský patriot: První veřejný vodovod vznikl v Praze před 670 lety

Historik PVK Jiří Dejmek se zaměřil na významné výročí, které není širší veřejnosti příliš známé. Jedná se o vznik prvního veřejného vodovodu v Praze, který založil před 670 lety český král a římský císař Karel IV. Text publikoval portál prazskypatriot.cz.
„Prostor určený pro nově založené město byl zvolen již se znalostí místních podmínek, především k možnosti zásobování vodou i v místech od Vltavy vzdálených. Po geologické stránce je území Nového Města tvořeno především štěrkopískovými terasami Vltavy, které se formovaly v dobách ledových a meziledových. Tyto vltavské terasy leží přímo na skalnatém podloží, které má jen malou, puklinovou propustnost. Štěrkopísky jsou přírodní vodní filtr a v níže položených místech či při skalních výchozech voda vyvěrá na povrch,“ vysvětlil Dejmek.
Prameny rovněž napájely přirozené vodní nádrže mezi Ječnou a Žitnou ulicí. Toto prameniště bylo pro svoji vydatnost a polohu vybráno jako zdroj vody prvního pražského veřejného vodovodu, který zásoboval dnešní Václavské a Karlovo náměstí. Nejstarší vodovod podle historika není v písemných historických pramenech spolehlivě doložen. Mnoho jeho kolegů tak má o jeho existenci pochybnosti.
„Pro existenci vodovodu však mluví archeologické nálezy, učiněné při stavbě podchodu a metra na Václavském náměstí. Před padesáti lety byly při výkopech zjištěny zbytky kašny s přívodním dřevěným potrubím a pozdější písemnosti se již zmiňují o existenci kašen na obou náměstích,“ konfrontoval Dejmek.
Vodárny hlavního města Prahy uspořádaly k 600. výročí vodovodu v roce 1948 velké oslavy. „Komunistický primátor Vacek, který se oslav účastnil, vyjádřil nelibost nad absencí třídního boje ve vodárenství. Pitnou vodu však potřebovali všichni, a tak třídní boj musel počkat,“ doplnil Dejmek.

Scroll to Top