Kanalizace a vodovod do autokempu Bučnice

Společnost VaK Náchod se blíží ke konci projektu, který zahrnuje vybudování kanalizace a vodovodu z Teplic nad Metují do autokempu Bučnice. Zde v loňském roce zaznamenali poprvé v historii nedostatek pitné vody. Díky stavební akci za pět milionů korun by se už situace neměla opakovat.

Autokemp vlastní Teplice nad Metují, které chtěly situaci řešit výstavbou čistírny odpadních vod. Nakonec však plány město změnilo a ve spolupráci s náchodskými vodohospodáři pracuje na nové kanalizaci a vodovodu. Zemní práce v autokempu stavbaři provedou po skončení hlavní letní sezony. VaK Náchod jsou největším vodárenským podnikem na Náchodsku. Zajišťují dodávky pitné vody a likvidaci odpadních vod. Kromě toho také nabízí řadu doprovodných služeb.

Scroll to Top