Za nezlikvidovanou skládku dostalo Slovensko pokutu milion eur

Soud Evropské unie uložil Slovensku pokutu jeden milion eur za to, že včas nezlikvidovalo skládku v Považském Chlmci, která škodí životnímu prostředí.  Bratislava musí platit denní penále ve výši 5000 eur za každý den až do dne, kdy zjedná nápravu. Podle slovenského ministerstva životního prostředí uzavření skládky bránily nevypořádané spory kolem pozemků. Slovenské úřady však v minulosti opakovaně rozhodly o prodloužení provozu skládky navzdory tomu, že průsaky z areálu podle analýz kontaminovaly podzemní vody. Informoval o tom portál e.15.cz.

Úřady v reakci na sankce začaly řízení o likvidaci a rekultivaci skládky. Soudní dvůr EU již před pěti lety rozhodl, že Slovensko porušilo evropské právo, protože povolilo pokračování provozu skládky. Souběžně nepřijalo plán její úpravy s cílem ochrany životního prostředí v souladu s příslušnou unijní směrnicí.

Považský Chlmec je městská část západoslovenské Žiliny a provoz místní skládky dlouhodobě kritizovali občanští aktivisté. V roce 2016 paradoxně Slovenská inspekce životního prostředí nařídila uzavření a rekultivaci skládky postupně do konce loňského roku, což se nestihlo. Podle prohlášení Soudního dvoru je uložení penále Slovenské republice vhodným finančním nástrojem k zajištění toho, že zcela splní povinnosti vyplývající z rozsudku z roku 2013 a bez ohledu na lokální povahu zjištěného porušení může mít nesplnění povinnosti, kterou má Slovenská republika na základě směrnice, důsledky pro životní prostředí a lidské zdraví.

Slovenské ministerstvo životního prostředí reagovalo na rozhodnutí, že se uzavření skládky vztahovalo jen na dvě z její tří částí kvůli nevyřešeným vlastnickým právům k pozemkům pod skládkou. Překážku však Slovensko odstranilo novelou příslušného zákona, která začala platit na začátku července. Podle mluvčího ministerstva životního prostředí Tomáše Ferenčáka Slovenská inspekce životního prostředí okamžitě začala řízení o vydání rozhodnutí o uzavření a rekultivaci skládky. Ferenčák doplnil, že při rozhodování o uzavření skládek nově již není potřebný souhlas vlastníka půdy pod skládkou. Rekultivace si vyžádá až 900 tisíc eur.

 

Scroll to Top