OVAK testují nanotechnologie

Ostravské vodárny a kanalizace se v současnosti zaměřují na testování nanotechnologií při distribuci pitné vody. Podle mluvčí společnosti Radky Vankové byl ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích nastříkán nátěr na bázi nanotechnologie s obsahem titanu a za jeho přítomnosti vzniká například aktivní kyslík, který spaluje organickou hmotu, a zlepšuje tak kvalitu vody. Vzhledem k pilotnímu testu je komora vodojemu striktně izolována od vodovodní sítě a distribuce vody odběratelům.

Experti budou vzorky vody z vodojemu zkoumat rok. Cílem studie je podle Vankové ověřit efekt a spolehlivost nanonástřiku ve vztahu k hygienické stabilizaci vody a získat poznatky pro případné nasazení aplikace v distribuci pitné vody. Generální ředitel OVAKu Vojtěch Janoušek uvedl, že nanotechnologie je poměrně mladý, ale progresivní obor a vodárny se podílí na výzkumu, jakým způsobem mohou nanočástice pomoci ve vodárenství a nakolik je jejich využití efektivní a bezpečné.

Nanotechnologie vodohospodářům dodává ostravská společnost ze skupiny nanoYo Group se sídlem v japonské Ósace. Projekt probíhá v součinnosti s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity. OVAK využívají také technologii Hydropuls, která jim v Ostravě pomáhá čistit studně. Základní princip inovativní metody čištění spočívá v prudké expanzi vysoce komprimovaného plynu nebo kapaliny. Metoda byla v seizmickém průzkumu i při těžbě ropy používána od začátku padesátých let a pro regenerování studní byly první modifikace vyvinuty začátkem devadesátých let. Společnost OVAK si technologii vyzkoušela již v minulém roce.

Scroll to Top