Přelouč disponuje novými sběrnými nádobami na olej

Obyvatelé Přelouče už nemusejí vylévat přepálené kuchyňské tuky do kanalizace, což komplikuje proces čištění odpadních vod. Nově je mohou dávat do sběrných nádob. Většinou se nacházejí u popelnic na tříděný odpad.

Tuk je nutné vyhazovat v PET lahvích. Podle radnice ekologická likvidace předejde riziku ucpávání kanalizace i případným poruchám čistíren odpadních vod, které může přepálený olej způsobit. „Tuk v potrubí ztuhne a zanáší potrubí, což způsobuje jeho nižší průtočnost a v krajním případě i ucpání. Naše varování platí celoročně, nejen v období vánočních svátků. Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod – to je vody mírně znečištěné během běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní či mytí nádobí. Co do kanalizace nepatří, je určeno zákonem a všechny detaily mohou lidé najít v Kanalizačním řádu na internetových stránkách www.pvk.cz,“ uvedl například mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

Do kanalizace nepatří také biologický odpad, hygienické potřeby, chemikálie nebo léky. Takové věci ohrožují provoz kanalizačního systému a čistíren odpadních vod. Zbytky potravin také podporují život různých živočichů. Plastové látky z hygienických potřeb mohou zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích.

Ilustrační foto 

Scroll to Top