Měcholupy rozšíří kanalizaci

Měcholupy na Lounsku se připravují na modernizaci stávající a výstavbu nové splaškové kanalizace. Práce proběhnou na pravém břehu řeky Blšanky. Kanalizace na tom opačném patří Severočeské vodárenské společnosti.

„V podstatě se bude jednat o tři části. Rekonstrukci současné kanalizace, výstavbu nového úseku a zřízení výtlaku s čerpací stanicí, kterým se budou splašky z naší části kanalizace odvádět na čističku odpadních vod,“ vysvětlila starostka Doris Černíková. Díky stavbě za devět milionů korun se na kanalizaci napojí další domy nebo dům s pečovatelskou službou. V současnosti se dokončuje výběrové řízení na zhotovitele. Práce začnou zřejmě letos. Měcholupy získaly dotaci od ministerstva zemědělství a Ústeckého kraje. Stejnojmenné obce leží také na Plzeňsku a Klatovsku a Dolní a Horní Měcholupy najdeme i na území hlavního města Prahy.

Scroll to Top