ČEVAK vymění více než půl kilometru vodovodního potrubí v Lipolci

V Dačické části Lipolec dojde k výměně vodovodního řadu. Tím začala další etapa modernizace vodohospodářského majetku města. Původní potrubí bylo ve špatném stavu a po loňském zprovoznění nového vodojemu se začaly často objevovat poruchy. Letošní stavební práce se dotknou zhruba poloviny obce.

„Nový vodovod zlepší bezproblémové dodávky pitné vody obyvatelům obce a umožní vodohospodářům zvýšit i její tlak v potrubí. Na rozdíl od minulých let, kdy se Lipolec potýkal se suchem a v letních měsících byl opakovaně kvůli nedostačujícímu podzemnímu zdroji vody odkázán na zásobování cisternami, by měli mít místní letos vody dost,“ uvedly vodárny. Potíže vyřešil nový věžový vodojem a přívodní řad napájený ze skupinového vodovodu Řečice. Obyvatelé Lipolce se podle vodohospodářů nemusí bát výrazných omezení.

„Dodávky vody přerušené nebudou, jsme ale připraveni pro případ potřeby obratem přistavit cisternu s pitnou vodou. Pracovat se bude bezvýkopovou metodou, nové polyetylenové potrubí o průměru 90 milimetrů se protlačí pod povrchem, ale také pod silnicí či potokem,“ informovaly dále ČEVAK. Práce by měly skončit v polovině července.

V druhé polovině května ČEVAK zahájily také modernizaci čistíren odpadních vod. Práce probíhají v součinnosti s jednotlivými obcemi a městy. Společnost se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, zejména úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťuje pro více než půl milionu obyvatel Jihočeského kraje a části krajů Plzeňského a Vysočina.

Scroll to Top