VaK Chrudim chtějí odkoupit podíly drobných akcionářů

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim představilo valné hromadě akcionářů zprávu o podnikatelské činnosti za rok 2017. Dále je seznámilo se stavem majetku, účetní závěrkou za rok 2017 a dalšími důležitými dokumenty. Informoval o tom Deník.

„Valná hromada akcionářů po projednání schválila všechna představenstvem navržená usnesení,“ uvedl předseda představenstva Jan Čechlovský. Schválen byl také návrh na zvýšení základního jmění společnosti, tentokrát o 55,595 milionu korun. Stojí za tím převedení nově vybudované vodárenské infrastruktury z akcionářských obcí a měst na společnost VaK Chrudim.

„Představenstvo společnosti, po vypracování znaleckého posudku k stanovení ceny akcií v držení drobných akcionářů, navrhlo valné hromadě schválit časově omezený odkup vlastních akcií od těchto akcionářů za cenu 825 korun za akcii. Takový postup vedení společnosti považuje za seriózní vzhledem k majoritní skupině vlastníků, ale i k drobným akcionářům. Je však zcela na nich, zda této možnosti, která se již nemusí opakovat, využijí,“ pokračoval Čechlovský.

Více než 99,1 % akcií je v držení obcí v okresu Chrudim a přibližně 0,9 % je v držení jiných fyzických a právnických osob. Podle prokuristy VaKu Chrudim Ivo Doskočila není nic překvapivého, že obě skupiny mají jiné zájmy. „Drobní akcionáři mají zájem na co největším zisku společnosti, aby jim následně mohly být vypláceny dividendy. To by v praxi mohlo znamenat výrazné zvyšování ceny jak vodného, tak stočného a na druhé straně minimální investice vynakládané na údržbu a rozšiřování vodárenské infrastruktury. Zájem zástupců obcí je však zcela opačný,“ sdělil Ivo Doskočil. Podle něj by mohlo i stávající malé procento drobných akcionářů blokovat některá jednání ve společnosti nebo žalovat některá její rozhodnutí.

V roce 2018 chtějí VaK Chrudim realizovat 31 větších investičních akcí s hodnotou nad 500 tisíc korun. Dále společnost plánuje dvacet dalších akcí s náklady od 50 do 400 tisíc korun. Jedná se zejména o modernizace vodovodů a kanalizací, osvětlení nebo odvětrávání vybraných objektů. K nejvýznamnějším projektům pro rok 2018 bude patřit rekonstrukce vodovodu v obci Skála a Podlažicích, modernizace provozní linky čistírny odpadních vod v Heřmanově Městci nebo opravy v úpravnách vody Monaco nebo Seč.

„Plán jsme tvořili tak, aby byly rovnoměrně pokryty potřeby rekonstrukce a obnovy vodárenské infrastruktury v majetku VaK Chrudim ve všech regionech jeho působení. Současně je nezbytné zdůraznit, že na investice zatím počítáme s částkou přes 50 milionů korun, ale v průběhu roku jsme připraveni investiční rozpočet posílit v návaznosti na další potřeby společnosti nebo investice plánované v dalších obcích a městech,“ vysvětlil v prosinci místopředseda představenstva Miroslav Krčil.

Scroll to Top