Seminář Vývoj oboru vodovodů a kanalizací, provoz a lidské zdroje již ve ...

SOVAK ČR zve na seminář:

Vývoj oboru vodovodů a kanalizací, provoz a lidské zdroje, který se uskuteční 20. 6. 2018 od deseti hodin v konferenčním sále č. 319 na adrese Novotného lávka 200/5, Praha 1.

Klíčová témata:

Vývoj a směřování oboru VaK do budoucna

Nedostatek nových zaměstnanců

Úbytek stávajících zaměstnanců

Průmyslová revoluce 4.0

Změna požadavků na zaměstnance

Jaká jsou možná řešení v oblasti lidských zdrojů?

Program:

 9:30   Registrace

 9:45    Zahájení SOVAK ČR

10:00 Vývoj a směřování oboru vodovodů a kanalizací – prof. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, VŠB Ostrava

10:20 Průmyslová revoluce 4. 0–v jednání

Diskuze 15 min

11:05 Identifikace problémů -nedostatek lidí ve firmách VaK, změna požadavků na zaměstnance – Mgr. Lenka Štíbrová, MBA, SčVK, a.s.

11:25 Jací jsou současní mladí a co jim nabídnout? –PhDr. Karel Červený, MSc., MBA, sociolog

11:45 Krize vysokého odborného školství, nedostatek studentů a absolventů- Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., VŠCHT Praha

Diskuze 15 min

12:00 Občerstvení

12:20 Způsoby zajištění zaměstnanců – z vlastních řad, doplnění, vzdělání -PhDr. Libor Machan, CSc.,   MSc.,MBA, Institut environmentálních služeb, a.s.

12:40 Další možnosti + Péče o stávající zaměstnance – Mgr. Lenka Štíbrová, MBA, SčVK, a.s.

13:10 Kariéra ve vodárenské společnosti – Ing. Marcel Goméz, Ph.D., SčVK, a.s.

Panelová diskuze

 14.30 Závěr semináře

V případě zájmu o účast vyplňte, prosím, následující přihlášku a zašlete ji nejpozději do 13. 6. 2018 na některý z níže uvedených kontaktů:

  • e-mail: doudova@sovak.cz

  • adresa: SOVAK ČR, Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1

Poplatek za účast na semináři je pro řádné členy SOVAK ČR 1210,- Kč (včetně 21% DPH), pro přidružené členy a ostatní účastníky 1815,- Kč (včetně 21% DPH), v případě platby na místě konání semináře je účtován příplatek za administrativu 605,- Kč (včetně 21% DPH) každému účastníkovi semináře. V ceně vložného je sborník a drobné občerstvení. Storno účasti je možné provést nejpozději 7 kalendářních dnů před konáním akce, v případě neúčasti se vložné nevrací.

 

Přihláška ke stažení zde. 

Scroll to Top