Za hromadnými úhyny ryb nejčastěji stoji málo kyslíku a výplachy kanalizací

Dlouhotrvající sucho a minimální průtoky v tocích stojí za hromadnými úhyny vodních živočichů. Při nízkých průtocích ztrácí vody na kvalitě. Vedou k slabšímu naředění vod a rychlému prohřátí vodních sloupců. Dochází k úbytku kyslíku a zhoršení životních podmínek vodních živočichů. Dále dochází ke splachům zemědělské půdy s erozí a k výplachům kanalizací, což má za následek, že se do řek s už tak nízkým obsahem kyslíku dostávají splachy i znečištěné vody.

„Nízké průtoky, vysoké teploty, nedostatek kyslíku vytváří podmínky, ve kterých ryby velmi obtížně přežívají. Pokud k těmto faktorům přibude anomálie ve formě silně znečištěné vody ze splachů a z kanalizací či jejich odlehčení, může v těchto úsecích vodních toků bohužel dojít k úhynům ryb a dalších živočichů,“ řekl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Výše uváděná fakta měla za následek několik úhynů ryb i v posledních týdnech.

Došlo k nim například ve Svratce u Rajhradu, Jihlavě nebo ve Víceměřicích na Brodečce. Úhyny trápí ekology, rybáře a v neposlední řadě i samotné vodohospodáře. Situaci by pomohly zlepšit dlouhotrvající mírné deště. Povodí Moravy vyzývá veřejnost, aby v případě objevení úhynu ryb kontaktovali dispečink podniku nebo příslušný vodoprávní úřad.

Scroll to Top