Stotisícová pokuta pro poličský Masokombinát

Společnost Maso Uzeniny Polička vypouštěla více než rok nedostatečně vyčištěné odpadní vody ze svého závodu v Kamenci u Poličky do povrchových vod. Od ledna 2017 do ledna letošního roku společnost porušovala podmínky integrovaného povolení, které jí vydal Krajský úřad Pardubického kraje. Informoval o tom portál České inspekce životního prostředí.

„Například hodnoty nerozpuštěných látek překročily v roce 2017 limit až čtyřnásobně, v roce 2018 dokonce více než čtyřicetinásobně. Také hodnoty fosforu byly až třináctinásobně nad povoleným limitem,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové Lukáš Trávníček. Nedostatečně vyčištěné odpadní vody se následně dostávaly do levostranného přítoku Černého potoka.

Podnik si mohl oddechnout, že vlivem tohoto vypouštění nedošlo k úhynu ryb ani jiných živočichů. „Masokombinát už pracuje na opatřeních ke zlepšení účinnosti čištění odpadních vod, která by měla být realizována v průběhu letošního roku,“ doplnil Trávníček. Podle inspekce masokombinát pokutu přijal a sankce nabyla právní moci.

Foto: Masokombinát Polička 

Scroll to Top