Vodárenská akciová společnost zve na akci Přijďte za vodou

Zajímavou podívanou nabídne v pátek 15. června Vodárenská akciová společnost. Lidé si budou moci prohlédnout vodárenská zařízení, do kterých běžně není přístup. Vyrazit mohou do jedenácti objektů v Jihomoravském kraji a na Vysočině.

„Vybrané objekty budou v rámci akce Den otevřených dveří na vodárenských zařízeních otevřeny od deseti hodin ráno do čtyř hodin odpoledne, informace na místech budou poskytovat naši odborní pracovníci,“ sdělila mluvčí společnosti Iva Šebková. Například Divize Třebíč nabídne prohlídku Vodojemu Kostelíček nebo vodárenského areálu v Heralticích. Návštěvníci mohou také využít exkurzi v čistírně odpadních vod ve Velkém Meziříčí a Jihlavě nebo v úpravně vody v Hosově a Nové Říši.

Vodárenská akciová společnost dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a na Vysočině. Délka provozované kanalizační sítě je asi 3 000 kilometrů. Společnost provozovala ke konci minulého roku 85 úpraven pitné vody a 149 čistíren odpadních vod. Její chod zajišťuje generální ředitelství v Brně, vodohospodářské laboratoře a šest regionálních divizí.

Scroll to Top