Praha 4 pokračuje v projektu hospodaření s dešťovou vodou

Radnice Prahy 4 v současnosti zjišťuje, kolik lidí by ve čtvrtém pražském obvodu využívalo akumulační nádrže na dešťovou vodu. Informace bude shromažďovat do konce června. I Prahu postihlo, stejně jako mnoho dalších regionů v České republice, sucho.

Praha 4 začala nejprve umísťovat retenční nádrže do areálů škol a školek. Nyní by radnice chtěla zažádat o poskytnutí dotace na pořízení nadzemních akumulačních nádrží, které by sloužily u rodinných a bytových domů. Vodu z nich pak lidé mohou použít pro zalévání zahrady nebo v domácnosti. Vedení Prahy 4 tak zjišťuje, kolik zájemců se na území městské části nachází.

Česká republika zažívá nejsušší jaro za posledních 50 let a prognózy hovoří o prohlubování sucha a zhoršování situace. Ta se negativně promítá do stavu podzemních i povrchových vod. Ministerstvo životního prostředí proto znovu upozorňuje na dotační program Dešťovka a městům posílá 1,8 miliardy z Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí spustilo pilotní program Dešťovka v dubnu 2017 a majitelé rodinných a bytových domů si dotace v celkové výši 110 milionů korun rozebrali během několika hodin. Ještě loni zahájil Státní fond životního prostředí ČR druhé kolo a alokoval dvojnásobné množství peněz. Polovina částky zamířila do lokalit, které jsou dlouhodobě postižené suchem. Dešťovka podporuje tři základní systémy. Mezi ně patří nádrž na srážkovou vodu na zalévání zahrady, nádrž na srážkovou vodu k zalévání i splachování v domácnosti a systém na recyklaci odpadní vody z domácnosti.

Scroll to Top