SmVaK Ostrava investují dvacet milionů do čistírny v Orlové

V Orlové vznikne dešťová zdrž, která bude sloužit pro zachytávání vody při přívalových deštích, a technologie zahušťování kalu. Jedná se o investici vstřícnou k životnímu prostředí. Díky nové lince pro zahušťování kalu a homogenizační nádrže vyhnilého kalu bude nově možno efektivnější nakládání s touto surovinou. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Během přívalových dešťů v Orlové do místní čistírny směřují více vody, než je její hydraulická kapacita. Odpadní vody jsou totiž v Orlové odváděny jednotnou kanalizací. Vodoteč přijímající vodu je pak zatížen. Díky nové dešťové zdrži s objemem 875 kubických metrů bude možné tuto vodu v případě prudkého deště zachytit. Po jeho konci následně přečerpat do čistírenského procesu a vyčistit. Náklady na tuto stavební akci činí zhruba 10 milionů korun.

„Čistírna v Orlové také nemá v současnosti nainstalováno zařízení k zahuštění přebytečného kalu, který při čištění vzniká a následně je čerpán do vyhnívací nádrže. Kal produkuje bioplyn, který je následně ve větších čistírnách naší společnosti v kogeneračních jednotkách využíván k výrobě tepla a elektřiny. Například čistírna v Orlové je energeticky soběstačná z dvaceti procent a po instalaci zahušťování se soběstačnost ještě zvýší,“ uvedl ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

SmVaK Ostrava vybudují linku pro zahuštění přebytečného kalu s rotačním zahušťovačem a veškerou další technologií. „Postavíme také železobetonovou kruhovou homogenizační nádrž s objemem 50 metrů kubických s veškerým technologickým vybavením. Bude mít průměr 3,6 metru a hloubku 5,5 metru. Kal bude čerpán z uskladňovací nádrže novým čerpadlem, do homogenizační nádrže, a poté na odvodňovací linku,“ doplnil Tlolka. Například v minulém roce SmVaK Ostrava investovaly do obnovy a rozvoje vodárenské sítě 526 milionů korun. Téměř 170 milionů zamířilo do vodovodů, kanalizací a čistíren na Opavsku, více než 90 milionů na Novojičínsko, 113 milionů na Karvinsko a 165 milionů na Frýdecko-Místecko a Třinecko.

Scroll to Top