TV Polar se zaměřila na problematiku vody v Moravskoslezském kraji

V uplynulém období přinesla regionální TV Polar několik pořadů, které byly zaměřeny na problematiku vody a činnost SmVaK Ostrava nebo Aqualie infraestructuras inženýring. Na konci května poskytl kanálu obsáhlý rozhovor ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Předtím se EKO magazín Polaru zabýval kvalitou vody ve studních nebo komplexní modernizací centrálního dispečinku společnosti.

Jiří Komínek hovořil pro ekonomický pořad Chytrý region. Vysvětloval historii a fungování Ostravského oblastního vodovodu. Komínek se také zaměřil na to, v čem je systém unikátní z hlediska možnosti manipulačních opatření.

EKO magazín se rovněž zaměřil na modernizaci centrálního dispečinku SmVaK Ostrava. Ta proběhla v roce 2017 a vyžádala si zhruba 8 milionů korun. Podle mluvčího společnosti Marka Síbrta se jedná o klíčové informační, komunikační a řídící centrum, díky kterému je pomoci nejmodernějších informačních technologií monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy vodáren. Po rozsáhlých inovacích je dnes posílena provozní odolnost dispečinku. Ten je funkční i při výpadku datového centra nebo indispozici pevné či mobilní sítě.

EKO magazín se také věnoval problematikou kvality vody ve studních a nutností pravidelně sledovat a vyhodnocovat její parametry odborníky v laboratořích. Služby poskytuje například společnost Aqualia infraestructuras inženýring, která radí lidem, aby při prvním rozboru zdroje zanalyzovali více ukazatelů a získali tím komplexní přehled o tom, jakou vodu pijí. Dále je na místě se zaměřit na kritické ukazatele, které nebyly v prvním rozboru vyhovující, a zkontrolovat si účinnost technologického opatření.

Scroll to Top