Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka zve na Den otevřených dveří

V souvislosti se Světovým dnem životního prostředí se v úterý 5. června koná od deseti hodin ráno do šesti hodin večer den otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka. Záštitu nad akcí převzal ministr životního prostředí Richard Brabec. Prohlídky budou začínat vždy v celou hodinu.

„Návštěvníci uvidí například hydraulické modely plavebního stupně Děčín nebo vodního díla Hněvkovice a Trojské kotliny, Českou kalibrační stanici vodoměrných vrtulí, laboratoře VÚV TGM nebo pracoviště odboru aplikované ekologie s živými rybami a úhoři,“ uvedl portál mzp.cz. Na místo lze dorazit autobusy číslo 107 a 147 od stanice metra Dejvická do zastávky Hydrologický ústav a také přívozem P2 z Podhoří do zastávky V Podbabě. VÚV TGM je veřejná výzkumná instituce fungující jako příspěvková organizace MŽP. Ústav se zaměřuje na výzkum stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazby v krajině nebo související environmentální rizika. Dále také na hospodaření s obaly a odpady nebo protipovodňovou prevenci.

Scroll to Top