Povodí Odry: Při neodkoupení potřebných pozemků je protipovodňová ochrana ve Staré Bělé ...

Projektové řešení protipovodňové ochrany obyvatel zastavěné části Městského obvodu ve Staré Bělé již je připraveno. Vodohospodáři v souvislosti se studií zjišťovali mezi dotčenými vlastníky pozemků, jestli s realizací protipovodňové ochrany v obci souhlasí. Zhruba třetina nesouhlasí nebo žádné vyjádření neposkytla a nemají zájem o jednání. Studii nechalo Povodí Odry zpracovat v roce 2014 a následně nechalo připravit projektové řešení, které navrhuje rozšíření a zpevnění Starobělského potoka na dvacetiletý průtok. S největší pravděpodobností by mohla být stavba financována z programu „Prevence před povodněmi Ministerstva zemědělství.“

„Ani nabídka osobních jednání s jednotlivými majiteli pozemků, která byla písemně všem odeslána v roce 2017, nebyla akceptována. Neúspěšné bylo také veřejné projednání s občany Staré Bělé, které se uskutečnilo v roce 2016. I přes následná opakovaná jednání zůstávají stanoviska některých vlastníků nesouhlasná. Aby vodohospodáři mohli pokračovat v přípravě stavebních prací, musí být vyřešeny všechny majetkoprávní vztahy a získána všechna nezbytná povolení, která musí respektovat omezení z hlediska ochrany přírody a krajiny. Nabídka pro jednání o odkupu pozemků však ze strany státního podniku Povodí Odry stále trvá,“ informovala za podnik mluvčí Šárka Vlčková.

Starobělský potok protéká mezi nemovitostmi s nedostatečným prostorem pro provádění údržby. Většina prací je totiž prováděna ručně za minimálního využití mechanizace. Dalším problémem je podle vodohospodářů neochota majitelů pozemků na březích povolit vstupy přes jejich nemovitosti. Údržba Starobělského potoka však probíhá pravidelně. „Jedná se například o opravy opevnění a odtěžení sedimentů, prohrábky, mýcení nebo havarijní kácení dřevního porostu.  Dále je prováděno pravidelné sečení travní zeleně dvakrát ročně. Každý rok jsou pravidelně prováděny pochůzky za účasti zástupců městského obvodu,“ doplnila Vlčková.

Scroll to Top