Akcionáři SVS jednali o probíhajících investicích

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti se letos podruhé sešli na jarních aktivech. Během diskuze byli seznámeni s plánovanými investicemi v roce 2018 a aktualizací podnikatelského plánu. Další jednání je naplánováno na 21. června do Teplic. Vodárenství na severu Čech prochází velkými změnami.

Města a obce na severu Čech budou mít od ledna 2019 nad vodárenstvím v regionu větší kontrolu. Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti na dubnové valné hromadě v Teplicích souhlasili s novým provozním modelem fungování. SVS se se stane od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství na severu Čech bude fungovat v systému vlastnického modelu se servisním prvkem.

„Města a obce budou mít díky tomuto kroku stoprocentní kontrolu nad výběrem vodného a stočného. Budou tak moci transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Podle SVS dojde k vnitřní restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové firmy Severočeská servisní.  V novém vodárenském systému bude fungovat skupina tří společností. SVS, vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK, provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS, servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia, která bude servisní společnost manažersky řídit a ponese plnou odpovědnost za její fungování a výsledky do roku 2030.

Scroll to Top