SmVaK Ostrava investují do vodovodu ve fulnecké části Stachovice 20 milionů korun

Vodárenská společnost upře svoji pozornost na Fulnecko. Čeká ji tam více než dvacetimilionová investice do vodovodního řadu ve Stachovicích, díky kterému dojde ke zlepšení kvality pitné vody. Informoval o tom mluvčí společnosti Marek Síbrt.

Stávající vodovodní řad ve Stachovicích musel být pravidelně odkalován, aby voda nevykazovala zvýšený obsah železa. Další vliv na kvalitu měla i doba zdržování vody v potrubí v závislosti na velikosti profilu potrubí a množství odebrané vody. SmVaK Ostrava nový řad vybudují takzvanou bezvýkopovou metodou. Její výhody spočívají především v rychlosti, ekologičnosti a ohlednosti na život obyvatel v bezprostředním okolí stavby.

„Zmodernizujeme 2058 metrů ocelového vodovodního řadu. Budou použity bezvýkopové metody řízeného horizontálního vrtání. Tou budeme stavět 985 metrů od přívodního řadu z vodojemu Stachovice směrem na Fulnek, a reliningu, kdy bude v délce 1071 metrů do současného potrubí zataženo potrubí z vysokohustotního polyetylenu,“ řekl technický ředitel společnosti SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Akce také souvisí s přepojením 60 přípojek na nové potrubí a výměnou tří kovových přípojek. Během reliningu zajistí vodárny zásobovaní vodou díky suchovodu. Práce, které začínají v těchto dnech, by měly být ukončeny do konce roku.

V nedalekých Odrách SmVaK Ostrava také opraví litinový vodovodní řad z poloviny 70. let na Masarykově náměstí. „Více než stopadesátimetrový úsek vybudujeme bezvýkopovou metodou – takzvaným crackingem. Ten spočívá v tom, že do původního potrubí, které bude současně rozrušeno, zatáhneme nové potrubí s vnějším ochranným obalem z cementové malty. Zbývající část rekonstrukce bude provedena otevřeným výkopem. Při provádění stavby bezvýkopovou technologií zajistíme zásobování lokality pitnou vodou prostřednictvím suchovodu,“ sdělil dále Veselý. Práce by měly skončit přibližně v polovině letních prázdnin.

V roce 2018 proinvestuje společnost na Novojičínsku celkem 100 milionů korun. Přibližně 75 milionů korun využijí vodohospodáři na modernizaci infrastruktury pro dodávky pitné vody na Novojičínsku. Významnou opravou projdou například vodovodní řady v bílovecké části Bravinné, ve Štramberku, Příboře, nebo Lichnově. Kopřivnici nebo Frenštátě.

V roce 2017 SmVaK Ostrava investovaly do obnovy vodovodních řadů na Novojičínsku 27,5 milionu korun a 20 milionů korun do oprav vodojemů, sítí a budov v oblasti vodovodů. Do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod 33 milionů a do jejich oprav pak více než 10 milionů. Od roku 2008 drží společnost každoročně objem investovaných prostředků nad půlmiliardou korun.

Scroll to Top