Vláda schválila 872 milionů na další přípravu nádrže Vlachovice

Příprava vodního díla Vlachovice na Zlínsku je opět o krok dále. Vláda České republiky v dubnu schválila realizaci přírodě blízkých opatření až do výše 872 milionů korun. Stavbu navrhlo Povodí Moravy, které je zároveň jejím investorem. Studie také řeší vybudování menších vodních ploch, rybníků, tůní, lesních přehrážek, zatravňovacích pásů a dalších krajinotvorných prvků či revitalizaci toků. Díky těmto opatřením má být zadržovaná voda v Povodí Vláry, kde má nádrž vzniknout. Informovalo o tom hejtmanství Zlínského kraje.

„S problémem sucha ve Zlínském kraji bojujeme již několik let a ani prognóza do budoucna pro nás není příznivá. Protože se sucho vyskytuje stále častěji než v předchozím období, představuje vodní dílo Vlachovice jediné známé a efektivní opatření, které je schopné skutečně zabezpečit potřebné množství vody k pokrytí očekávaného deficitu. Proto je pro nás výbornou zprávou, že vláda 18. dubna rozhodla o pokračování jeho přípravy a zařadila jej mezi své priority,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje Josef Zicha, který je zodpovědný za oblast strategického rozvoje a územního plánování.

Na své si snad přijdou i turisté a rybáři

Problémy se zásobováním obyvatelstva v obcích s nedostatečně spolehlivými vodními zdroji byly na Zlínsku zaznamenány již před třemi roky. Vlachovice by měly být významným zdrojem i pro Vsetínsko a Uherskohradišťsko. V případě, že bude slučitelné s vodárenským využitím nádrže, bude také využíváno ke sportovnímu rybolovu a rekreaci.

Vodu musíme v krajině zadržet a využít, zní ze zlínského resortu životního prostředí

„Klimatické podmínky ukazují, že se budou častěji střídat období sucha a přívalových srážek, které mohou vést k povodním. Na srážky se musíme dívat jako na zdroj vody, musíme ji umět v krajině zadržet a využít. V České republice využíváme srážkové vody poměrně málo. Byla jsem proto ráda, když předkladatelé rozhodli o nádrži s vyšším objemem zadržované vody, že moje písemná výzva přispěla k urychlení jejich rozhodnutí,“ řekla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Klíčové budou podmínky majetkoprávního vypořádání

Náklady akce jsou vyčísleny na pět a půl miliardy korun. Podle Povodí Moravy se počítá se sypanou hrází o výšce 40 metrů a délce 570 metrů, plochou zátopy 212,9 hektaru a objemem 29,1 milionu metrů krychlových. V současnosti je zpracovávána předprojektová příprava , jejíž součástí je podrobná technická studie. Tato část by měla být dokončena do dubna 2019. Prováděn je rovněž inženýrsko-geologický průzkum a další průzkumné práce. Důležitou součástí je také majetkoprávní vypořádání, jehož pravidla má vláda stanovit do března příštího roku.

Přehrada Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu

Pro realizaci vodního díla je zatím určeno k výkupu přibližně 2 000 pozemků od 500 vlastníků. „Pokud příprava akce poběží podle současných předpokladů a bez významnějších komplikací, očekáváme vydání stavebního povolení do konce roku 2023. Zahájení výstavby díla pak v polovině roku 2025 a jeho uvedení do provozu zhruba o tři roky později,“ doplnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Pro průběh projektování je také významnou skutečností, že s realizací stavby souhlasilo všech devět dotčených obcí v regionu. Vlachovice výrazně ovlivní okolní krajinu, hospodaření na pastvinách i cestování.

Scroll to Top