Slovensko připravuje nová pravidla pro ochranu podzemní vody

Po potvrzení výskytu pesticidů na jižním Slovensku, kde se nachází největší zásobárna podzemní vody ve střední Evropě, chystá slovenská vláda nová pravidla ochrany svých vodních zdrojů. Opatření počítají rovněž se zintenzivněním kontrol a zvýšením pokut za nedostatky. Potvrdil to ministr životního prostředí László Sólymos.

V několika lokalitách na podunajském Žitném ostrově byl v roce 2017 potvrzen v pitné vodě dříve používaný pesticid a atrazin. Látky mají nežádoucí účinky na lidské zdraví. Hygienici následně zakázali používat vodu z vodovodů ve třech oblastech a v dalších dvou udělili dočasnou výjimku.

„Ochrana životního prostředí přestává být agendou na okraji zájmu. Dosud jsme měli jednotlivá opatření rozptýlena v různých zákonech. Bylo možné mezi nimi kličkovat. Doufám, že tímto zákonem to jasně omezíme,“ uvedl László Sólymos. Na přípravě předlohy k novým pravidlům pro ochranu podzemní vody se podíleli i zástupci ministerstev zemědělství a zdravotnictví.

Opatření se mají dotknout běžné podnikatelské činnosti na Žitném ostrově, ale také používání chemikálií na golfových hřištích ve vodohospodářských oblastech. Za používání zakázaných chemických látek či vytváření skládek odpadu v chráněných lokalitách bude hrozit pokuta až 4,2 milionu korun. Podle tajemníka ministerstva zemědělství Gabriela Csicsaie nová pravidla neohrozí efektivitu zemědělské produkce.

Foto: Ministr životního prostředí László Sólymos

Scroll to Top