OVAK rozmístí během deratizace v Ostravě 15 tisíc nástrah

Plošná deratizace v Ostravě proběhne ve dvou etapách a naváže na lokální deratizaci stokové sítě. Ta je realizována speciálně školenými zaměstnanci Ostravských vodáren a kanalizací. Vodárny položí přes 15 tisíc nástrah, což znamená pokrytí zhruba 75 % sítě.

„Plošná deratizace je prováděna v problematických lokalitách i potencionálně rizikových místech s větší koncentrací obyvatel – na sídlištích, v okolí stánků s rychlým občerstvením nebo v okolí popelnic. Ke zvýšenému výskytu potkanů ve velké míře přispívají sami obyvatelé, kdy do kanalizace často splachují v rozporu s kanalizačním řádem zbytky jídel. Svým dílem k tomu přispívají poslední dobou populární drtiče odpadků používané v kuchyních, které jsou však pro vypouštění odpadu do kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci města Ostravy zakázány. Potkani tak mají v kanalizaci ideální podmínky a jejich úplné vyhubení je nemožné. Při plošné deratizaci není populace potkanů zcela vyhubena, ale drží se na únosné míře,“ uvedla vedoucí oddělení vztahů s veřejností OVAK Radka Vanková.

Podle vodohospodářů nepůsobí nástraha jako jed, ale jako antikoagulant. Tato metoda je pro hlodavce bezbolestná. Látka byla testována a pro deratizaci doporučena. „Chceme apelovat na všechny obyvatele města Ostravy, aby nesplachovali zbytky jídel a rozpuštěné tuky ze smažení, které potkanům následně slouží jako potrava. Všechny vlastníky nemovitostí žádáme o součinnost při boji s potkany tak, aby zajistili deratizaci svých objektů a vnitřních rozvodů, protože bez jejich pomoci a koordinace s plošnou deratizací je celková účinnost deratizace snížena,“ informovala dále Vanková.

Vodohospodářům můžou při deratizace pomoci i samotní Ostravané. „Přesto, že získáváme poznatky o výskytu potkanů ve stokové síti zejména od našich zaměstnanců, za jakékoliv podněty občanů s místy výskytu hlodavců budeme velice rádi. Veškeré podněty lze oznámit na telefonní zákaznické lince 848 100 700, elektronicky pomocí našeho kontaktního formuláře, který je k dispozici na stránkách www.ovak.cz, případně lze zaslat písemný podnět do naší společnosti,“ uzavřela mluvčí OVAKu.

Scroll to Top