Posílení dodávek pitné vody v některých obcích na Jičínsku

„Jsme závislí na vlastních zdrojích, vody ale máme zatím dost,“ řekl například starosta Chotče na Jičínsku, kde žije dvě stě obyvatel, Ladislav Groh. Zájem místních obyvatel o společný vodovodní řad je malý. Obec navíc nemá dostatek finančních prostředků k tomu, aby stavbu vodovodu zaplatila. Ve Valdově se 177 obyvateli zase funguje individuální zásobování vodou.

„V minulých letech jsme řešili znečištění některých studen, ale to vzniklo tím, že o ně lidé pravidelně nepečují,“ uvedl předseda osadního výboru ve Valdově Petr Čermák. V Doubravě u Hořic žije trvale zhruba 40 obyvatel a pitnou vodu jim vodohospodáři dováží do vodojemu, který napájí zdejší vodovod. V plánu je posílení této hořické části z březovické vodárny. Investor ale zatím čeká na přiznání dotace. Posílení vodojemů se také dočkají Krsmol, Úbislavice a Brdo, kam musely například loni v létě dovážet vodu cisterny. Jmenované obce se napojí na novopacký vodovodní řad.

Zdroj: Deník, Ilustrační foto

 

Scroll to Top