Pracovníci veřejně prospěšných prací uklidili odpad u Moravy

V lesních porostech kolem řeky Moravy proběhl v dubnu sběr odpadu. Sbírali jej sezónní pracovníci veřejně prospěšných prací. Ti jsou na lesní správě ve Strážnici zaměstnáváni pravidelně od jara 2015.

Sběr proběhl zejména v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví soustavy Natura 2000. Odpad se do lesa dostal především činností řeky Moravy. Dále také pracovníci zlikvidovali několik černých skládek.

Celkově se posbíralo přibližně 1500 kilogramů komunálního odpadu. Ten byl uložen do sběrného dvoru v obci Rohatec a na skládce ve Strážnici. Akce se uskutečnila v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.

Scroll to Top