Plaňany žádají dotaci na domovní čistírny odpadních vod

Městys Plaňany na Kolínsku v těchto dnech podává žádost o dotaci pro domovní čistírny. Sloužit by měly obyvatelům spádových obcí, mezi které patří Blinky, Hradenín a Poboří. Následně budou všichni účastníci projektu vyzváni, aby se dostavili na úřad a uzavřeli s Plaňany smlouvu o společné realizaci.

Spádové obce musí v tomto případě zplnomocnit městys, aby za ně mohl o dotaci jednat. Na Plaňansku bojují s tím, že někteří obyvatelé likvidují odpadní vody nešetrně k životnímu prostředí. Domácí čistírny odpadních vod slouží především k čištění odpadních vod z domácnosti – z WC, koupelny, kuchyně, pračky a myčky. Jedná se o mechanicko-biologické čištění, které zajišťují mikroorganismy.

Nejdůležitějším parametrem pro výběr zařízení je počet osob, které ho budou trvale používat. Čistírny zvládnou rozptyl v počtu osob, například 1 až 5, 3 až 7. Dalším důležitým parametrem je také způsob vypouštění vyčištěných vod. Ty lze vypouštět do povrchových vod, do podzemních vod nebo do jednotné kanalizace, která nekončí v obecní čistírně odpadních vod. Podle vodního zákona je domovní čistírna vodním dílem, a proto potřebuje schválení vodoprávního úřadu, které lze získat prostřednictvím ohlášení, nebo přes vodoprávní řízení.

Scroll to Top