Nové dotace na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů

Města a obce se v poslední době potýkají se zhoršující kvalitou vody, nedostatečnými zásobami a vysychajícími vrty. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR jim proto nově nabízí dotaci až 3 miliony korun. Podpora míří na podzemní i povrchové zdroje a rovněž na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Městům a obcím je k dispozici 600 milionů korun.

„Nedostatek pitné vody vnímáme jako akutní problém. Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu, nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. Řada obcí po České republice již nyní čelí krizové situaci, u jiných nedostatek pitné vody hrozí v blízké době a musí hledat zdroje záložní. Těm všem chceme finančně pomoci,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Ten představil novou dotační výzvu s alokací 600 milionů korun ve středu 2. května při výjezdu vlády do Jihomoravského kraje.

Podle Brabce ministerstvo a fond podpoří regeneraci, zkapacitnění nebo vznik stovek nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. „V našem Národním programu Životní prostředí jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě, o kterou byl velký zájem. Prostředky půjdou také na průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa,“ upřesnil Brabec s tím, že novinkou je rozšíření finanční podpory na využití povrchových zdrojů pitné vody.

Nabídka podpory je nově rozšířena o výstavbu či rekonstrukci přivaděčů pitné vody. Jedná se například o přivaděče od zdroje, skupinového vodovodu či dálkového přivaděče pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod. Beze změn zůstává výše dotace, která se pohybuje v rozmezí 60 až 80 procent z celkových výdajů na projekt, a obec si tak může přijít až na 3 miliony korun. Obce, které jsou postižené suchem, mají nárok na vyšší podporu.

„Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či „jen“ rizikový případ. Až 80 % dotací získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody, anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná. Voda z nich také přes svou technologickou úpravu nemusí splňovat vyhláškou stanovené požadavky,“ informoval ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí a žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020, nebo do vyčerpání alokace. O dotace se mohou hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů. Výzva je vyhlášena jako jednokolová a nesoutěžní. Žádosti se tak budou posuzovat a schvalovat průběžně.

Scroll to Top