Jarní vydání vodárenského magazínu Z první ruky

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava informují o novém vydání vodárenského magazínu Z první ruky. V dalším díle seriálu Cesta vody se mohou čtenáři dozvědět to, jak se čistí odpadní voda, které technologie jsou pro to potřeba a jaké látky je z vypuštěných odpadních vod nutné eliminovat. Část textů se také věnuje významným investičním akcím SmVaK Ostrava v Moravskoslezském kraji.

V novém vydání magazínu se lidé dozvědí o investičních plánech SmVaK Ostrava v roce 2018, nebo o úspěšných projektech, které vodohospodáři realizovali v uplynulém období. Nechybí informace o modernizaci centrálního dispečinku v druhé polovině roku 2017. Podle mluvčího Marka Síbrta se jedná o klíčové informační, komunikační a řídicí centrum, díky kterému je pomoci nejmodernějších informačních technologií monitorován, řízen a usměrňován chod vodovodní a kanalizační soustavy vodáren. Po rozsáhlých inovacích je dnes posílena i provozní odolnost dispečinku, který je funkční i při výpadku datového centra nebo indispozici pevné či mobilní sítě.

Magazín dále zahrnuje informace o vybudování nového vrtu v Odrách. Díky němu je v městě na Vítkovsku posíleno zásobování pitnou vodou při zvýšených odběrech. Regenerovány navíc mohou být tři dosud provozované zdroje sloužící více než padesát let. Vydatnost vrtů se totiž vlivem nepřetržitého provozu a stáří snižuje. Spotřeba pitné vody v Odrách dosahuje dlouhodobě limitních možností provozovaných zdrojů podzemní vody.

Fanoušci moderních technologií si přijdou na své v textu o online aplikaci, kterou mohou využívat zákaznici vodáren. Jejím cílem je, aby přístup společnosti ke klientům, kteří zvažují využití některých ze služeb, byl vstřícnější a pohodlnější než doposud. Skrze ni si mohou lidé vybírat až z pěti desítek prací souvisejících s péčí o vodu. Podle generálního ředitele Anatola Pšeničky je vodárenství konzervativní obor, ale svět se v oblasti nových technologií a přístupů k zákazníkům dynamicky mění, na což musí průběžně reagovat i SmVaK Ostrava.

Přišlo jaro, a proto je důležité sledovat kvalitu vody ve studnách. V jendom z článků je vysvětleno, jakým způsobem je vhodné k tomuto vodnímu zdroji přistupovat a jaké parametry vody je potřeba sledovat. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech vody ze studní setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.

Část magazínu se věnuje aktivitám, díky nimž společnost přispívá ke zlepšení životního prostředí. Jedná se například o výrobu elektřiny v malých vodních elektrárnách, podporu neziskových organizací, v nichž jsou aktivní zaměstnanci, nebo vztah k zaměstnancům. V editorialu nejnovějšího čísla se generální ředitel Anatol Pšenička zaměřil na oslavy Světového dne vody a problematiku sucha v některých částech republiky a Moravskoslezského kraje.

Kompletní číslo je k dispozici zde. 

Scroll to Top