Aktuální stav sucha v České republice

Shrnutí

V uplynulém týdnu (22. 4. – 28. 4. 2018) přes naši republiku přešly dvě slabší studené fronty. Po zbytek týdne převažoval hlavně příliv teplého vzduchu z jihu. Srážkově se vesměs vyplnila předpověď z minulého týdne. Nejvíce jich bylo v pondělí, a to hlavně v severozápadních Čechách. Po zbytek týdne byly srážkové úhrny lokálního charakteru díky tvořícím se bouřkám. Celkově tedy za uplynulý týden spadlo nejvíce srážek na severozápadě republiky, a to až 40 milimetrů. Dále úhrny od 10-15 milimetrů spadly nad Beskydami. Jinak ve zbytku republiku pršelo nejčastěji jen do 5 milimetrů za týden.

V minulém týdnu byly opět většinou letní teploty s maximy mezi 23-26 stupni Celsia. Vláhový deficit v půdě se opět prohloubil, a to v zásadě na celém území. Nejvýraznější je nadále v případě krajů Jihočeského a Moravskoslezského, ale i na území Středočeského a západě Jihomoravského kraje. Na 8 % území přesahuje deficit 40 a na zlomku plochy (0,8%) pak 60 milimetrů.

Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky a počínající sucho zemědělské je kombinováno s projevy sucha hydrologického. Ve střední Evropě sleduje nejnižší nasycení půdy tok Dyje a kulminuje v trojmezí Rakouska, Slovenska a právě v ČR, kde došlo i ke znatelnému zhoršení, jak dokládají naše mapové výstupy pro tuto oblast. Celkově se nasycení půdy na území střední Evropy v uplynulém týdnu snížilo dosti výrazně.

Poznámka redakce: Mapa portálu intersucho.cz monitoruje hodnocení sucha od 116 zpravodajů z 53 okresů. Intersucho v zemích střední a jihovýchodní Evropy sleduje zemědělské sucho z tvrdých měřitelných dat od Českého hydrometeorologického ústavu a od CzechGlobe. Zároveň do tvorby výrazně vstupují agronomové zemědělských podniků jako zpravodajové z katastrů, na nichž hospodaří. Díky jejich zpětné vazbě může portál upravovat mapy podle skutečné situace. Nejvíce zemědělských zpravodajců se nachází na Znojemsku, Břeclavsku, Lounsku a Rakovnicku.

Převzato z portálu intersucho.cz

Scroll to Top