Zlínský kraj podpoří boj se suchem v lesích

Devět milionů korun uvolní Zlínský kraj na zmírnění následků sucha v lesích. V roce 2017 to bylo 3,1 milionu korun. Poskytnutí dotací schválili zastupitelé a hejtmanství podpoří více než sto žadatelů. Potvrdila to krajská mluvčí Adéla Kousalová.

„Na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest byla dotace přiznána 23 žadatelům v celkové výši 5 287 500 korun a na vnášení stanovištně vhodných dřevin a zřizování oplocenek a oplůtků byla dotace přidělena 25 žadatelům ve výši 634 300 korun,“ sdělila Adéla Kousalová. Na hubení a monitoring lýkožrouta smrkového dá v letošním roce hejtmanství 55 žadatelům 3 316 400 korun. Dalších 1,785 milionu rozdělí kraj mezi tři obce na podporu vodohospodářské infrastruktury. „Provodov dotaci využije na projekt rekonstrukce čistírny odpadních vod a kanalizace v obci, Hostětín na intenzifikaci čistírny odpadních vod a Držková na vydání společného povolení na odkanalizování obce,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

V lesech, které spravují Lesy ČR, se loni vytěžilo sedmkrát víc dřeva poškozeného suchem a dalšími vlivy než před 20 lety. Důsledky klimatických změn dlouhodobě řeší všichni vlastníci a správci lesů a také Vojenské lesy a statky ČR. „Voda chybí nejvíce smrkům, které mají mělký kořenový systém. Při déle trvajícím nedostatku srážek a následném poklesu hladiny podzemní vody v půdě je právě smrk jako první ze všech dřevin oslaben. Vodu totiž potřebuje k tvorbě pryskyřice coby obranné tekutiny. Bez vody ztratí schopnost se bránit a škůdci ho zahubí,“ řekl v dubnu lesní správce z Vítkova v Moravskoslezském kraji Jiří Groda.

Na Moravě patří k nejpostiženějším oblastem Libavá. „Za posledních sedm let zde zalesňované plochy stouply na pětinásobek. Naší prioritou je obnova v co nejkratším termínu a následná výchova porostů lesních dřevin, které stabilizují tuto lokalitu. Investujeme na Libavé 16 milionů do výstavby malých vodních děl v krajině, především nádrží a rybníků. Ty zadrží v lokalitě více vody,“ uvedl výrobní náměstek VLS Libor Strak.

Scroll to Top