Rychlý úbytek vody v povodí Odry

Vodohospodáři z Povodí Odry upozorňují na nízké průtoky v řekách. Na vině je rekordně teplé a na srážky chudé jaro. Zasaženy jsou hlavně řeky v Beskydech, kde dosahují průtoky historických minim pro toto období.

Ostravice a Olše mají 10 až 20 % průtoků běžných na přelomu dubna a května. Nižší průtoky se již projevují na nádržích Morávka, Žermanice a Těrlicko. V těchto případech už bylo v souladu s manipulačními řády nutné omezit odtok. O něco lepší je situace v Jeseníkách, kde jsou průtoky vyšší díky doznívajícímu tání. Plné jsou nádrže Slezská Harta a Kružberk.

„Pokud si situaci přiblížíme na příkladu nádrže Šance za dobu její téměř padesátileté existence, je v porovnání s letošní nízkou dubnovou hodnotou přítoku jen o 10 % nižší jen jeden údaj, a to přítok z roku 1974. Pokud se však podíváme na letošní období od února do dubna, nebyly v historii přehrady dosud zaznamenány tak nízké přítoky za tyto tři navazující měsíce. I v roce 2015, tedy v roce extrémního sucha, trvaly vyšší přítoky do přehrady až do poloviny května a sucho začalo v červnu,“ sdělila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Scroll to Top