Ministr zemědělství Jiří Milek navštívil Zátor, zajímal se o protipovodňovou ochranu

Ve středu 25. dubna 2018 dorazil ministr zemědělství Jiří Mílek do Zátoru na Bruntálsku. S ním přijeli náměstci hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová, Jaroslav Kania a generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč. Milek si nejprve prohlédl území, kde by měla být postavena hráz nádrže Nové Heřminovy a projel budoucí zátopou připravovaného vodního díla. Seznámil se se stavem realizace projektu.

Obce se týká výstavba přehrady Nové Heřminovy, protipovodňových opatření na řece Opavě a nové kanalizace a čistírny odpadních vod. Součástí akce je také obchvat Zátoru. Zástupci Povodí Odry sem vyrazili už v první polovině dubna. „Jsem velmi ráda za toto setkání, protože chci, aby naši občané byli co nejpodrobněji informování o tom, co nás čeká. Navíc mohou využít přítomnosti odborníků k zodpovězení technických otázek. Chci, aby si všichni uvědomili, jak obrovská zátěž nás v souvislosti s výstavbou čeká,“ prohlásila starostka obce Salome Sýkorová na nedávném setkání obyvatel se zástupci Povodí Odry.

Sýkorová by chtěla získat finanční prostředky, které by pomohly Zátoru v rozvoji a sloužily jako kompenzace občanům za ztížené životní podmínky. „Všichni si přejeme, aby se začalo stavět co nejdříve, neboť nejdůležitější je ochrana životů a majetků našich občanů. A na to čekáme už 20 let,“ řekla starostka.

Scroll to Top