Stav sucha a intenzita srážek v České republice k 21. 4. 2018

V uplynulém týdnu převládala nad republikou tlaková výše, která přinesla prakticky letní počasí, které není v dubnu příliš obvyklé. Srážky se objevily hlavně v neděli a pondělí. Nejvíce jich bylo vázáno na přechod tlakové níže v pondělí a spadly převážně na severozápadě republiky, a to i okolo 20 milimetrů za týden. Na většině území spadlo do 5 milimetrů za týden.

Během týdne se postupně oteplovalo a na řadě stanic padaly teplotní rekordy. Vláhový deficit v půdě se opět mírně zhoršil, a to na celém území. Nejvýraznější je nadále v případě krajů Jihočeského, Olomouckého ale i Středočeského, severu Jihomoravského a také Moravskoslezského kraje. Pouze na dvacetině území přesahuje deficit 40 milimetrů a na zlomku plochy (0,5%) pak 60 milimetrů.

Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky a počínající zemědělské sucho je kombinováno s počátečními projevy sucha hydrologického. Ve střední Evropě panuje nejnižší nasycení půdy v Rakousku a právě v ČR, kde došlo i ke znatelnému zhoršení jak dokládají mapové výstupy pro tuto oblast.

Zdroj: intersucho.cz 

Ilustrační foto 

Scroll to Top