SVS: Akcionáři jednoznačně souhlasili s novým modelem fungování

Města a obce na severu Čech budou mít od ledna 2019 nad vodárenstvím v regionu plnou kontrolu. Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti na valné hromadě v Teplicích souhlasili s novým provozním modelem fungování vodárenství. Pro vlastnický model se servisním prvkem hlasovalo 146 měst a obcí ze 157 přítomných, 5 akcionářů bylo proti, 5 měst a obcí se zdrželo hlasování.

„Akcionáři SVS dnes na valné hromadě svými hlasy potvrdili naše společné pětileté úsilí, jímž bylo dostat vodu a s ní spojené provozování v severočeském regionu zpět pod plnou kontrolu měst a obcí. Parametry nového modelu, které akcionáři dnes projednali, jsou výsledkem náročných vyjednávání se společností Veolia. Podstatné je, že města a obce získají prostřednictvím SVS plnou kontrolu nad veškerými finančními toky, že se veškeré změny odehrají bez nutnosti zvyšovat cenu vodného a stočného a že zůstanou zachována všechna pracovní místa,“ řekl k hlasování předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

SVS se tak se stane od 1. ledna 2019 stane stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství na severu Čech bude fungovat v systému vlastnického modelu se servisním prvkem. „Města a obce budou mít díky tomuto kroku stoprocentní kontrolu nad výběrem vodného a stočného. Budou tak moci transparentně rozhodovat, kolik finančních prostředků vynaloží na obnovu vodárenské infrastruktury, kolik na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby s ním spojené,“ uvedl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Podle SVS dojde k vnitřní restrukturalizaci a servisní služby se ze společnosti SčVK vyčlení do nové firmy Severočeská servisní. V novém vodárenském systému bude fungovat skupina tří společností. SVS, vlastník vodohospodářského majetku a vlastník provozovatele, SčVK, provozovatel ve 100% vlastnictví SVS, SčS, servisní společnost, v níž bude mít SVS prostřednictvím SčVK ovládající majoritní podíl 75 % a podíl 25 % bude dle dohody nabídnut k odkupu společnosti Veolia, která bude servisní společnost manažersky řídit a ponese plnou odpovědnost za její fungování a výsledky do roku 2030.

„Spolupráce s Veolií v novém modelu bude probíhat v úplně jiném režimu, než tomu bylo doposud. Veolia bude v nové struktuře figurovat pouze na úrovni servisní a zároveň jen s minoritním podílem 25 %. Nově nastavený model přináší pro SVS zásadní výhodu – odměna za poskytování servisních služeb se bude odvíjet přímo od efektivity, jaké SčS pod řízením Veolie dosáhne, a to při garantovaném výnosu pro SVS,“ uzavřel Bronislav Špičák.

Ilustrační foto 

Scroll to Top