Povodí Odry pokračuje v odtěžování nánosů v nádržích Bílovec a Bartošovice I

Od října 2017 probíhají ve dvou nádržích na Novojičínsku práce na odtěžování nánosů. Jedná se o Bílovec a Bartošovice. Akce jsou spolufinancovány z dotačního programu ministerstva zemědělství „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ s celkovými náklady ve výši zhruba osm milionů korun. Informovala o tom mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

V Bartošovicích vodohospodáři musí odtěžit zhruba 16 000 kubíků sedimentů, přičemž veškerý materiál se ukládá na nedaleké zemědělsky využívané pozemky. K těžbě se podle podniku využívá speciální technika, tj. zejména širokopásová rypadla, a rovněž unikátní pásové dempry, které velkou mírou přispěly k vysoké efektivitě stavebních prací. V Bartošovicích trvala těžba přibližně 4 měsíce a dnes už probíhají pouze závěrečné dokončovací práce. S akcí také souvisí vytvoření pobřežního pásma v zadní části zátopy, které by mělo zlepšit kvalitu vody, a přispět tak k ekologické stabilizaci území.

V podobném rozsahu probíhá odstraňování nánosů v nedalekém Bílovci. V tomto případě se jedná o 16 204 kubíků sedimentů, přičemž 15 903 z nich se nachází přímo v samotné zátopě a dalších 301 kubíků v prostoru záchytné hráze na přítoku Jamník. Díky výsadbě 6600 kusů rostlin bude vytvořeno pobřežní pásmo v zadní části zátopy. V Bílovci by měly práce skončit v červnu.

Povodí Odry v roce 2018 proinvestuje 435 milionů korun. Více než polovina alokované částky bude uhrazena z dotací a programového financování ministerstva zemědělství. Zhruba 180 milionů uvolní podnik z vlastních zdrojů. Největší investice zamíří do oblasti podpory prevence před povodněmi.

Zvláštní kapitolou jsou finanční prostředky ze státního rozpočtu určené vládním usnesením na přípravu a realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě. Na prevenci a opravy vodních děl uvolní podnik 103 milionů korun. Státní podnik Povodí Odry působí na rozloze 6252 kilometrů čtverečních, kde leží 1111 kilometrů významných vodních toků. Podnik spravuje 8 údolních nádrží, 3 gravitační převody vod, 31 malých vodních nádrží, provozuje 80 jezů a 9 malých vodních elektráren.

 

Scroll to Top