Stavba nového mostu u přehrady Stanovnice

Na silnici III/48711 vedoucí kolem vodárenské nádrže Stanovnice u Karolinky na Zlínsku letos silničáři zbourají most a nahradí jej novým. Během akce budou auta jezdit po provizorním přemostění. Investorem je Zlínský kraj. Často skloňovaným tématem v souvislosti s přehradou Stanovnice je její kvalita surové vody.

„Původní most ve Stanovnici, která je místní části města Karolinky, byl v nevyhovujícím stavu. Docházelo k jeho zatopení již při průtoku pětileté vody. Zjištěné závady nebylo možno odstranit údržbou. Proto je nutné přistoupit k jeho kompletní přestavbě,“ vysvětlil náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek.

Původní most bude zdemolován a na jeho místě vyroste nový jednopolový šikmý most o délce 10,16 metru. Jeho nosnou nosnou konstrukci bude tvořit monolitický železobetonový rám, jež bude založený plošně. Se stavbou mostu rovněž souvisí zřízení objízdné trasy s mostním provizoriem, opevnění břehů koryta v blízkosti mostu kamennou dlažbou do betonu a stavba nového propustku v délce 15 metrů. Práce u přehrady byly zahájeny zahájeny 16. dubna a skončí letos na podzim.

Redakce portálu vodarenstvi.cz loni navštívila prestižní konferenci VODA Zlín 2017, kde o zhoršení kvality surové vody v údolní nádrži Stanovnice hovořil ředitel společnosti VaK Vsetín Michal Korabík. Ten se ve svém příspěvku zaměřil především na hledání příčin tohoto stavu. Podle něj jde hlavně o stárnutí nádrže, v důsledku čehož byla do roku 2013 před začátkem její rekonstrukce dlouhodobě upuštěna z důvodu zajištění stability.

Další významnou příčinou je údajně rozvoj cestovního ruchu bez pravidel a nově vznikající stavby v horách nad přehradou. Podle Korabíka se od roku 2004, kdy začala platit nová ochranná pásma nádrže, výrazně zintenzivnil a zrychlil rozvoj daného území z hlediska provozu na komunikacích, bydlení nebo rekreačního a hospodářského využití, což má přímou souvislost se zhoršováním kvality vody v přehradě. Nádrž Stanovnice je nejvýznamnějším zdrojem pitné vody pro Vsetínsko, zásobuje také část Zlínska a Přerovska.

Scroll to Top