Práce na další etapě protipovodňové ochrany Olomouce odstartují 3. dubna

II. B etapa je součást protipovodňové ochrany města Olomouce a navazuje na dokončenou I. etapu a etapu II. A. Díky dalšímu cyklu prací bude ochráněno dvacet tisíc obyvatel města a majetek v hodnotě tří miliard korun. Práce zapříčiní částečná dopravní omezení. Předpokládané stavební náklady jsou zhruba 730 milionů Kč. 

Nejdříve budou vytyčeny inženýrské sítě, připraveno staveniště či zajištěny přilehlé objekty. Od 3. dubna také dojde k uzavření úseků komunikací v ulicích Nábřežní, Blahoslavova, Sokolovská, Na Letné, Kpt. Nálepky a Husova. Všechny další potřebné informace jsou zde. Během celé doby stavebních prací budou k dispozici kontaktní pracovníci, kontakty na ně lidé najdou rovněž v přiloženém odkazu.

V souvislosti s pracemi bude rozšířen pravý břeh řeky Moravy o 11-12 metrů a levý břeh o 3-4 metry. Mezi mosty podél Moravy vzniknou bermy a mosty na ulici Masarykově a Komenského nahradí nové. Investorem projektu je Povodí Moravy. 

V prosinci město dokončilo významnou rekonstrukci čistírny odpadních vod v Nových Sadech, která byla na hranici technické životnosti a energetické hospodárnosti. „Původní dmychadla pracovala nepřetržitě od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu zrekonstruovaná a rozšířená čistírna odpadních vod. Po 22 letech nepřetržitého provozu se technologie, elektrotechnická část a také vzduchotechnika dmýchárny dočkaly zasloužené obnovy,“ uvedl náměstek primátora Filip Žáček.

Scroll to Top