Výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017

Při příležitosti oslav Světového dne vody 2018 se uskutečnilo 22. 3. v Kongresovém centru Praha tradiční odborné setkání vodohospodářů. Svaz vodního hospodářství vyhlásil pod garancí ministerstva zemědělství a ministerstva životního prostředí a ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR výsledky soutěže Vodohospodářská stavba roku 2017. Ocenění se předávala ve dvou kategoriích. Každá kategorie byla rozdělena na dvě podkategorie – investice nad 50 milionů a pod 50 milionů korun.

Kategorie I

Podkategorie: nad 50 milionů korun

 • Intenzifikace a rozšíření ČOV Poděbrady

  • Investor: Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

  • Projektant: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.

  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s., VHZ – DIS, spol. s r.o. Brno

    

   Rekonstrukce úpravny vody Hvězdička

   • Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

   • Projektant: Voding Hranice s.r.o.

   • Zhotovitel: Společnost Hvězdička SMP CZ + EUROVIA

   • Inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Podkategorie: pod 50 milionů korun

 • Brno, Lerchova I. Roubalova I, Kampelíkova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

  • Investor: statutární město Brno

  • Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

  • Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii I

 • Zkapacitnění prameniště Hulín včetně přivaděče surové vody

  • Investor: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

  • Projektant: Voding Hranice s.r.o.

  • Zhotovitel: Sdružení Javorník – Wombat

Kategorie II

Podkategorie: nad 50 milionů

 • Berounka říční kilometr 8,143, Rekonstrukce jezu v Černošicích

  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

  • Projektant: Sweco Hydroprojekt CZ a.s.

  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s., Zakládání staveb, a.s.

    

 • Plavební komora u jezu Hněvkovice, Modernizace jezu Hněvkovice

  • Investor: Ředitelství vodních cest a.s.

  • Projektant: AQUATIS a.s.

  • Zhotovitel: sdružení Metrostav a.s. , Zakládání staveb, a.s.

Podkategorie: pod 50 milionů korun

 • „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy“, část Nedvězí

  • Investor: hlavní město Praha

  • Projektant a inženýrská činnost: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

  • Zhotovitel: NOWASTAV akciová společnost

    

 • DVT Kamenitý potok, Strmilov – úprava koryta

  • Investor a projektant: Povodí Vltavy, státní podnik

  • Zhotovitel: ZVÁNOVEC a.s.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II

 • Vodní dílo Klíčava – doplnění spodních výpustí o třetí provozní uzávěr

  • Investor: Povodí Vltavy, státní podnik

  • Projektant: AQUATIS a.s.

  • Zhotovitel: Metrostav a.s.

Scroll to Top