Oenergetice.cz: Mohla by odpadní voda z produkce ropy a zemního plynu vyřešit ...

Změna klimatu značně zvyšuje poptávku po zásobě čerstvé vody. Výsledkem je, že vlády, vědci a ostatní aktivně hledají nové přístupy jak chránit naše vodní zdroje a jak s nimi zacházet. Jedna z úvah zahrnuje recyklaci odpadních vod, které vznikají při produkci zemního plynu a ropy.  Množství této vody z produkce pouze v USA ročně dosahuje zhruba 3 400 miliard litrů vody. V nezměněné podobě publikujeme text, který vyšel na portálu oenergetice.cz. 

Někteří zastánci věří, že tento přístup představuje velkou příležitost pro regiony s nedostatkem vodních zdrojů. Vědci na Texaské univerzitě tvrdí, že recyklace vody z hydraulického štěpení by mohla být odpovědí na očekávané problémy s nedostatkem vody ve východním Texasu. Recyklace vody v oblasti ropného pole je životaschopnou volbou za podmínky, že únik ropy, který má dlouhé negativní účinky na půdu a vodní zdroje, je maximálně minimalizovaný. Voda z produkce ropy a zemního plynu se využívá dále v procesu těžení. Využívá se zejména při sekundárních metodách těžení, kdy se udržuje podzemní tlak ropného pole vodní injektáží.

Co obsahují odpadní vody z produkce plynu a ropy?

Odpadní voda z produkce ropy a zemního plynu obsahuje řadu složek včetně organických, anorganických a potenciálních radionuklidů. Dle dat od agentury FracFocus obsahuje odpadní voda z produkce více než 2500 různých chemikálií, o kterých víme jen velmi málo a postrádáme důležitá data. Odpadní voda může být až 10x slanější než mořská voda, a testovací technologie ne vždy pracují spolehlivě v takovém prostředí. Před recyklací odpadních vod a jejich zařazením do našeho ekosystému je tedy nejprve nutné sesbírat všechna potřebná data. Například v Pensylvánii vedlo vypouštění vody z produkce ropy a zemního plynu do zdrojů pitné vody ke zvýšení radioaktivity v sedimentech, a to i poté co byla voda recyklována.

Vědci a průmysl se musí sjednotit

K zajištění pokroku v tomto ohledu je vyžadováno sdílení dat a spolupráce mezi vědeckým a průmyslovým sektorem. Je také povinností ropných a plynárenských společností zajistit, že využití vyprodukované vody nevytvoří více problémů, než vyřeší. Pro zapojené agentury SETAC (Society of Enviromental Toxicology and Chemistry) a ACS (American Chemical Society) je sdílení výsledků z výzkumu a využití odpadních vod z těžby ropy a zemního plynu jednou z jejich priorit. GWPC (Ground Water Protection Council) spolupracuje s průmyslem a soukromými organizacemi na výzkumu, na základě jehož výsledků bude rozhodnuto, zdali se odpadní voda dá využit i mimo ropného pole.

Scroll to Top